tel. +385 1 482 8539
fax. +385 1 482 8540
e-mail
Trg Nikole Šubića Zrinskog 9
10 000 Zagreb
Hrvatska

Pravne novosti

Hrvatski Engleski

Pravne novosti

Novi zakonodavni okvir za ovrhu
20.10.2012. u 11:30
Najnovije izmjene poreznih zakona
03.04.2012. u 22:00
Ukinut Zakon o golfu
27.12.2011. u 18:00
Novine u ovršnom postupku
04.02.2011. u 09:00